مدل OSI

این مدل برگرفته از کلمه  Interconnection System Open است و برای ارتباط بین دو کامپیوتر مبدأ و مقصد به کار میرود. این مدل در سال 2444 توسط سازمان ISO طراحی و پیادهسازی شده است و طبق سالیان متوالی تغییراتی روی آن صورت گرفته است، هرچند که همان ساختار اصلی خود را حفظ کرده است. این مدل بر اساس یکی سری قراردادها با الیهی مقابل خود در کامپیوتر دیگر ارتباط برقرار میکند و این کار باعث افزایش سرعت و امنیت در شبکه خواهد شد.

تمام کمپانیهای نرمافزاری و سختافزاری طبق این قرارداد محصوالت خود را پیادهسازی میکنند. اگر توجه کرده باشید، بعضی از شرکتها دارای گواهینامه 9002,9001 ISO و غیره میباشند، یعنی اینکه طبق استاندارد این سازمان باید کار کنند. این مدل به صورت قراردادی از هفت لایه  زیر تشکیل شده است که هر لایه را برای شما توضیح میدهیم:

اگر به شکل  بالا توجه کنید، لایه های بالاتر به صورت نرم افزاری میباشند و هر چه به طرف لایه های پایینتر میآییم با سخت افزار کار داریم.

 

7 -لایه ی Application( کاربردی):

این لایه با برنامه های کاربردی روی سیستم عامل که در شبکه کار میکنند ارتباط دارد، مانند نرم افزارهای مرورگر و انواع سرویس های مربوط به شبکه مانند ( …,tftp – ftp – mail – pop3 – Telnet ،) این لایه

اطلاعات دریافتی را قطعه قطعه کرده به صورتی که لایه پایینی بتواند این اطلاعات را درک کند. نظارت بر Recovery Error و control Flow در هنگام ارسال و دریافت اطالعات بر عهده ی این لایه است.

 

6-لایه ی presentation( نمایش):

این لایه اطلاعات دریافتی را از لایه بالایی خود دریافت میکند و آنها را فشرده سازی ( Compression )و رمزنگاری (encryption) میکند و به لایه پایینی ارسال میکند، البته این لایه هم میتواند اطلاعات فشرده

سازی شده را از حالت فشرده خارج کند (DeCompression) و هم میتواند قفلگشایی کند(decryption).

 

5 – لایه ی Session( جلسه):

در این لایه، 1 کامپیوتر ارسال و دریافت کننده اطلاعات ، دور یک میز مینشینند و جلسه ای باهم برقرار میکنند. در این جلسه بر نوع فایل ارسالی بحث و گفتگو میشود که این فایل از چه نوعی است، وقتی به

نتیجه رسیدند باهم ارتباط برقرار میکنند، به این موضوع هم توجه داشته باشید که آغاز و اتمام یک ارتباط از طریق این الیه انجام میگیرد

 

5- لایه ی Transport( انتقال):

برای توضیح این الیه، باید 2 نوع ارتباط را برای شما تشریح کنم:

Connection Less -2

Connection Oriented -1

در ارتباط  Less connection کامپیوتر مبدأ برای کامپیوتر مقصد اطلاعات ارسال میکنند، اما کامپیوتر مقصد هیچگونه پیامی(Acknowledge )مبنی بر دریافت اطالعات به کامپیوتر مبدأ نمیدهد. این مدل را میتوانید در

نرم افزارهای چت که بصورت صوتی با طرف خود صحبت میکنید، مشاهده کنید که با این کار سرعت انتقال اطلاعات به علت عدم دریافت Acknowledge افزایش مییابد.

 

در ارتباط oriented Connection که ارتباط بسیار مهمی است، کامپیوتر مبدأ اطلاعات خود را به کامپیوتر مقصد ارسال میکند و منتظر میماند تا کامپیوتر مقصد، پیام Acknowledge را به مبدأ ارسال کند تا متوجهی

دریافت اطلاعات در مقصد شود. اگر این کار انجام نشود در طی زمان مشخص، دوباره اطلاعات را برای مقصد ارسال میکند، تا زمانی این کار انجام میشود که کامپیوتر مقصد Acknowledge را ارسال کند. این

روش برای ارتباطات بسیار مهم، کاربرد دارد.

Acknowledge یک تأییدی بر دریافت اطلاعات به صورت صحیح است.

در این الیه، این 2 ارتباط که در باال توضیح دادم مشخص میشود، یعنی طبق فایلی که ارسال میشود ارتباط آن هم مشخص میشود.

پروتکلهایی که در این لایه کار میکنند:

 ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol
 ASP, AppleTalk Session Protocol
 H.245, Call Control Protocol for Multimedia Communication
 ISO-SP, OSI session-layer protocol (X.225, ISO 8327)
 iSNS, Internet Storage Name Service
 L2F, Layer 2 Forwarding Protocol
 L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol
 NetBIOS, Network Basic Input Output System
 PAP, Password Authentication Protocol
 PPTP, Point-to-Point Tunneling Protocol
 RPC, Remote Procedure Call Protocol
 RTCP, Real-time Transport Control Protocol
 SMPP, Short Message Peer-to-Peer
 SCP, Session Control Protocol
 SOCKS, the SOCKS internet protocol, see Internet socket
 ZIP, Zone Information Protocol

 SDP, Sockets Direct Protocol

3 – لایه ی Network ( شبکه) :

این لایه با ip ها سروکار دارد و ip مقصد و مبدأ را به بستهی ارسالی ما اضافه میکند و به لایه پایینتر یفرستد.

پروتکلهایی که در این لایه کار میکنند:

 IPv4/IPv6, Internet Protocol
 DVMRP, Distance Vector Multicast Routing Protocol
 ICMP, Internet Control Message Protocol
 IGMP, Internet Group Management Protocol
 PIM-SM, Protocol Independent Multicast Sparse Mode
 PIM-DM, Protocol Independent Multicast Dense Mode
 IPsec, Internet Protocol Security
 IPX, Internetwork Packet Exchange
 RIP, Routing Information Protocol
 DDP, Datagram Delivery Protocol
 RSMLT Routed-SMLT

 ARP, Address Resolution Protocol

2- لایه ی data link (داده) :

آدرس Mac کارتهای شبکه که یک شماره اختصاصی است به بسته ها اضافه میشود. اگر به شکل لایه تصویر قبلی توجه کنید متوجه ی این موضوع خواهید شد.

پروتکلهایی که در این لایه کار میکنند:

 Address Resolution Protocol (ARP)
 ARCnet
 ATM
 Cisco Discovery Protocol (CDP)
 Controller Area Network (CAN)
 Econet
 Ethernet
 Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS)
 Fiber Distributed Data Interface (FDDI)
 Frame Relay
 High-Level Data Link Control (HDLC)
 IEEE 802.2 (provides LLC functions to IEEE 802 MAC layers)
 IEEE 802.11 wireless LAN
 LattisNet

 Link Access Procedures, D channel (LAPD

 LocalTalk
 Multiprotocol Label Switching (MPLS)
 Nortel Discovery Protocol (NDP)
 OpenFlow (SDN)
 Split multi-link trunking (SMLT)
 Point-to-Point Protocol (PPP)
 Serial Line Internet Protocol (SLIP) (obsolete)
 Spanning Tree Protocol
 StarLan
 Token ring
 Unidirectional Link Detection (UDLD)
 and most forms of serial communication.

1-لایه ی Physical ( لایه فیزیکی):

این لایه که آخرین لایه در مدل OSI است، با سیگنالها و کابلها در ارتباط است و سیگنال را از طریق کابل به کامپیوتر مورد نظر ارسال میکنند.

پروتکلهایی که در این لایه کار میکنند:

 Telephone network modems- V.92
 IRDA physical layer
 USB physical layer
 EIA RS-232, EIA-422, EIA-423, RS-449, RS-485
 Ethernet physical layer Including 10BASE-T, 10BASE2, 10BASE5, 100BASE-TX, 100BASE-FX,
100BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-SX and other varieties
 Varieties of 802.11 Wi-Fi physical layers
 DSL
 ISDN
 T1 and other T-carrier links, and E1 and other E-carrier links
 SONET/SDH
 Optical Transport Network (OTN)
 GSM Um air interface physical layer
 Bluetooth physical layer
 ITU Recommendations: see ITU-T
 IEEE 1394 interface
 TransferJet physical layer
 Etherloop
 ARINC 818 Avionics Digital Video Bus
 G.hn/G.9960 physical layer
 CAN bus (controller area network) physical layer
 Mobile Industry Processor Interface physical layer

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *